Úvodní stránka

tema_uvod

INTERKLIMA, spol. s r.o.

Pardubice - Semtín č.p.92

areál firmy Synthesia a.s.

533 53 Pardubice 19

www.interklima.cz

Profil společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti Interklima.

Společnost vznikla zápisem do podnikového rejstříku 13.2.1991 ze soukromé firmy Interklima založené 1.9.1990. Firma Interklima vznikla složením pracovníků VPÚ Pardubice, Průmstav, Stavomontáže, Servis-projekt, Cheming a dalších.

Svým zákazníkům nabízíme kompletní služby v oboru vzduchotechniky, klimatizace, chlazení a větrání. Jedná se o komplexní dodávky klimatizačních systémů jak pro chlazení technologických zařízení tak pro úpravu vzduchu v provozech a na pracovištích.

Samozřejmě zajišťujeme dodávky a instalace veškerých navazujících částí a profesí jako jsou měřící a regulační systémy, elektro rozvody, sanitární techniku a drobné stavební úpravy.

Svými kapacitami jsme schopni zajistit smluvní záruční a pozáruční servis na veškerá zařízení vzduchotechniky, chlazení, klimatizaci, elektro a MaR.

Specializujeme se na zpracování projektové dokumentace a dodávky veškerého technického zařízení budov, PSV a technologií. Pro tyto práce vlastníme kompletní technické vybavení tj. nákladní a dodávkové automobily, autogenní soupravy, elektrosvářečky, závitořezy, pily, ohýbačky, bourací kladiva, vrtačky atd. Největší objem prací firma realizuje ve vzduchotechnice, chlazení a klimatizaci.

Interklima, spol. s r.o. poskytuje své služby soukromníkům a firmám v projektové, poradenské a dodavatelské činnosti v oblasti technického zařízení budov.

Máme bohaté zkušenosti s dodávkami a realizací kompletních klimatizačních systémů pro provozy a pracoviště ve zdravotnictví, obchodu, řídících a navigačních centrech, radiokomunikacích, výrobních halách ale i obytných domech a bytech.

Služby poskytujeme na celém území České republiky.